Konkurs hjelp – Hvorfor re start av firma er lønnsomt

Hvorfor er re start av firma et bedre alternativ?

c=272,14,463,554;w=288;h=345Hvis du melder oppbud eller blir slått konkurs så blir alle verdiene i selskapet ditt beslaglagt av bostyreren. Bostyreren vil likvidere alle verdiene i selskapet ved å selge dem til lave priser.

Ofte så blir verdiene/gjenstandene i selskapet ditt solgt til konkurrerende bedrifter da de vil kunne benytte seg best av de verdiene du har skapt gjennom mange år for å videreutvikle dem videre.

Har du akutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt Konkurs hjelp direkte her!  Mobil: 94 11 24 72

 

Typiske verdier/gjenstander som er egentlig svært verdifulle:

 • Kundeportefølje/kundelister
 • Markeds navn/firma navn
 • Spesielt driftstilbehør
 • Spesielt maskiner og utstyr
 • Patenter
 • Metoder og prosesser
 • Rettigheter
 • Konsepter og Ideer

Dette betyr at bostyreren og konkurrentene dine vil tjene på din ulykke!

Hadde du derimot re startet firma ditt så ville du ha fått alle fordelene ved å kunne bruke alle verdiene i selskapet til fortsatt drift. I tillegg får du fjernet all gjeld slik at du driver firmaet ditt videre
gjeldfritt. Slik at du har alt og vinne og ingen ting å tape på å re starte firma ditt.

Ønsker du egentlig ikke å drive videre?

Ønsker du ikke å drive firma ditt videre så kan du ved å overføre verdiene til et nytt firma, selge verdiene enkeltvis eller hele firma samlet og på den måten få tilbake noe av de pengene du har investert i firma.

Man har full forståelse for at man har blitt lei firmaet etter mange år med motgang. Noen ganger så forsvinner også grunnlaget for forretningsdriften slik at man får stort omsetnings tap. Alle næringsdrivende har forskjellige grunner for å legge ned firmaet eller melde oppbud.

Men man bør tenke igjennom hvordan man avvikle selskapet slik at man i alle fall ikke taper mer penger på selskapet og heller får dekket heler eller deler av hva man har skutt inn i firma

Dårlig samvittighet?

c=0,30,990,414;w=590;h=247Ikke unaturlig så kan man bli satt i konflikt med seg selv. Man ønsker selvfølgelig å gjøre opp for seg. Men noen ganger er det ikke fysisk mulig å betale alle regninger uten at du selv blir
økonomisk ruinert.
Uansett om du melder oppbud eller blir slått konkurs så vil ingen av dine private kreditorer få dekket noen av kravene de har mot deg.

Dette er et ukjent faktum ved en konkurs!

Alle skatter og avgifter du skylder vil statistisk sett bli dekket med maksimalt 9 % av total hovedstol.

Hvorfor?

Svaret er så enkelt at det ikke er midler igjen i boet etter at bostyreren har tatt sine salærer for bobehandlingen
Dette betyr at alle private bedrifter du har hatt som leverandør av varer og tjenester vil tape hele kravet uansett. Helt uavhengig om du melder oppbud eller vi verste fall blir slått konkurs.
Har du det vi kaller drifts kritiske leverandører og som du er avhengig av å ha med videre så kan man inngå en nedbetalingavtale, hvis de ikke lar deg kjøpe nye varer og tjenester før du har
betalt gammel gjeld.

Har du blitt lei av firmaet på grunn av mange problemer over lang tid?

last ned22Man kan ha full forståelse for at man rett og slett ønsker å gi seg etter langvarige økonomiske og driftsmessige problemer.

Mange bedriftseiere har brukt mye tid og resurser på firmaet sitt
uten og ta ut lønn og annen godtgjørelse over lang tid.

Man tar med seg problemene hjem og ikke sjeldent så får bedriftens økonomiske problemer ringvirkninger for privat økonomien også.

Spesielt hvis man har garantert for selskapets finansiering som selvskyldnerkausjonlist eller at man har stilt privat eiendom som sikkerhet.

Dermed blir det totalt feil å bare legge ned firmaet!

Ønsker du ikke å få tilbake noen av de pengene som du har tilgode fra firma ditt?

images (20)Ved å re starte firmaet selv om du egentlig ønsker å legge ned firma. Så vil du ha muligheten til å selge firmaet komplett til neste grunder som ser «livets rett» i din bedrift.

Alternativt så kan du selge verdiene stykkevis. Fordelen for deg er at du ikke går tomhendt ut av dette.

Du kan ved re start av firma få tilbake hele eller deler av de ressursene du har skutt inn i firma når firma selges
komplett eller når verdiene selges stykkevis.

Hva betyr re start av firma?
last ned23Re start av firma betyr veldig enkelt forklart at man starter et nytt firma, overføre verdiene og driften til dette firma for så å legge ned det gale firma.

Gjelden følger organisasjonsnummeret slik at straks du har lagt ned det gamle firma så forsvinner gjelden.

Dermed sikrer du fortsatt drift ved å ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.

Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldfritt!

Har du akutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt Konkurs hjelp direkte her!  Mobil: 94 11 24 72

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:

 • firma navn
 • telefon nummer
 • lokaler
 • varelager
 • kundefordringer
 • kunder
 • leverandør avtaler
 • biler
 • m.m.

Du kan lese mer om dine ulike problemstillinger her:

Oppbud

Konkursvarsel

Konkursbegjæring

Skattekrav

Gjeld

Merverdiavgift

Arbeidsgiveravgift